Yargıtaydan Yeni Karar! Ücret Alacaklarına Ne Kararı Verildi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ücret alacaklarında kısmi davalar için Yargıtay’dan önemli karar! Çalışanların işverenlerine açtığı kısmi alacak davaları ile ilgili Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay kararında her eda davasının aynı zamanda tespit hükmünü de içermesi gerektiğine hükmetti. İşte çalışanların tazminat ve ücretlerine ilişkin Yargıtay’ın o kritik kararının detayları…

Ücret alacaklarında kısmi davalar için Yargıtay’dan önemli karar!

Çalışanların işverenlerine açtığı kısmi alacak davaları ile ilgili Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay kararında her eda davasının aynı zamanda tespit hükmünü de içermesi gerektiğine hükmetti. İşte çalışanların tazminat ve ücretlerine ilişkin Yargıtay’ın o kritik kararının detayları…

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri süren çalışan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını için yargı yoluna başvurmuştur.

 

İŞÇİYE KISMEN KABUL DAVASI

İşveren işyerinin kapatıldığını gerekçe göstererek iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini iddia etmiştir. İlk Derece Mahkemesi ise toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

YARGITAY’DAN KISMİ DAVALAR İÇİN KRİTİK KARAR

Yargıtay davacı tarafından açılan davanın kısmi dava olduğuna hükmetmiştir. Yine Yargıtay kararında her eda davası aynı zamanda tespit hükmü de içermelidir’ diyerek dosyadaki eksik tespitleri işaret etmiştir.

KISMİ DAVADA ALACAK VE MİKTARLARI TEK TEK BELİRLENMELİ

Kısmi davada mahkeme toplam alacağın ne kadar olduğunu gerekçesinde belirtmek zorundadır. Davacı tarafından ıslah suretiyle alacak miktarları artırılmadığı durumda mahkemece, hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek belirlendikten sonra dava dilekçesindeki taleple bağlı kalarak hüküm kurulmalıdır.

YARGITAY ‘TALEBE BAĞLI KALARAK HÜKÜM KURMA HATALIDIR’

Somut uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince davacının toplam alacağının ne kadar olduğu gerekçede belirtilmeden hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmeden taleple bağlı kalarak hüküm kurulması hatalıdır. Bununla beraber, İlk Derece Mahkemesi tarafından …,… olmak üzere iki farklı bilirkişiden kök rapor ve ek raporlar alındığı ancak hangi bilirkişi raporuna hangi gerekçe ile itibar edildiğinin açıklanmamış olması da bir diğer hatadır.

Yargıtay;

 

—* Kısmi davada alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmesi

—* Bilirkişi raporlarından hangisine ne gerekçe ile itibar edilmediğinin belirtilmemesi

husularındaki iki önemli unsura değinerek 23.12.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA karar vermiştir.

 

İşte o karar;

9. Hukuk Dairesi 2021/12577 E. , 2021/16834 K.

“İçtihat Metni”
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : … 27. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş sözleşmesinin işyerinin kapanması sonucunda haklı olarak feshedildiğini, davacının taleplerinin yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

,Temyiz Başvurusu :

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Davacı tarafından açılan dava, kısmi davadır. Her eda davası aynı zamanda tespit hükmü de içermelidir. Kısmi davada mahkeme toplam alacağın ne kadar olduğunu gerekçesinde belirtmek zorundadır. Davacı tarafından ıslah suretiyle alacak miktarları artırılmadığı durumda mahkemece, hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek belirlendikten sonra dava dilekçesindeki taleple bağlı kalarak hüküm kurulmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince davacının toplam alacağının ne kadar olduğu gerekçede belirtilmeden hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmeden taleple bağlı kalarak hüküm kurulması hatalıdır. Bununla beraber, İlk Derece Mahkemesi tarafından …,… olmak üzere iki farklı bilirkişiden kök rapor ve ek raporlar alındığı ancak hangi bilirkişi raporuna hangi gerekçe ile itibar edildiğinin açıklanmamış olması da bir diğer hatadır.

Anılan hususlar gözetilmeksizin, İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde hüküm tesisi ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddi kararı hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz nedenleri incelenmeksizin dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ücret alacaklarında kısmi davalar için Yargıtay’dan önemli karar!

Çalışanların işverenlerine açtığı kısmi alacak davaları ile ilgili Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Yargıtay kararında her eda davasının aynı zamanda tespit hükmünü de içermesi gerektiğine hükmetti. İşte çalışanların tazminat ve ücretlerine ilişkin Yargıtay’ın o kritik kararının detayları…

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri süren çalışan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını için yargı yoluna başvurmuştur.

 

İŞÇİYE KISMEN KABUL DAVASI

İşveren işyerinin kapatıldığını gerekçe göstererek iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini iddia etmiştir. İlk Derece Mahkemesi ise toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

YARGITAY’DAN KISMİ DAVALAR İÇİN KRİTİK KARAR

Yargıtay davacı tarafından açılan davanın kısmi dava olduğuna hükmetmiştir. Yine Yargıtay kararında her eda davası aynı zamanda tespit hükmü de içermelidir’ diyerek dosyadaki eksik tespitleri işaret etmiştir.

KISMİ DAVADA ALACAK VE MİKTARLARI TEK TEK BELİRLENMELİ

Kısmi davada mahkeme toplam alacağın ne kadar olduğunu gerekçesinde belirtmek zorundadır. Davacı tarafından ıslah suretiyle alacak miktarları artırılmadığı durumda mahkemece, hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek belirlendikten sonra dava dilekçesindeki taleple bağlı kalarak hüküm kurulmalıdır.

YARGITAY ‘TALEBE BAĞLI KALARAK HÜKÜM KURMA HATALIDIR’

Somut uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince davacının toplam alacağının ne kadar olduğu gerekçede belirtilmeden hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmeden taleple bağlı kalarak hüküm kurulması hatalıdır. Bununla beraber, İlk Derece Mahkemesi tarafından …,… olmak üzere iki farklı bilirkişiden kök rapor ve ek raporlar alındığı ancak hangi bilirkişi raporuna hangi gerekçe ile itibar edildiğinin açıklanmamış olması da bir diğer hatadır.

Yargıtay;

 

—* Kısmi davada alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmesi

—* Bilirkişi raporlarından hangisine ne gerekçe ile itibar edilmediğinin belirtilmemesi

husularındaki iki önemli unsura değinerek 23.12.2021 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA karar vermiştir.

 

İşte o karar;

9. Hukuk Dairesi 2021/12577 E. , 2021/16834 K.

“İçtihat Metni”
BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : … 27. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş sözleşmesinin işyerinin kapanması sonucunda haklı olarak feshedildiğini, davacının taleplerinin yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

,Temyiz Başvurusu :

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Davacı tarafından açılan dava, kısmi davadır. Her eda davası aynı zamanda tespit hükmü de içermelidir. Kısmi davada mahkeme toplam alacağın ne kadar olduğunu gerekçesinde belirtmek zorundadır. Davacı tarafından ıslah suretiyle alacak miktarları artırılmadığı durumda mahkemece, hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek belirlendikten sonra dava dilekçesindeki taleple bağlı kalarak hüküm kurulmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta, İlk Derece Mahkemesince davacının toplam alacağının ne kadar olduğu gerekçede belirtilmeden hüküm altına alınan alacaklar ve miktarları tek tek tespit edilmeden taleple bağlı kalarak hüküm kurulması hatalıdır. Bununla beraber, İlk Derece Mahkemesi tarafından …,… olmak üzere iki farklı bilirkişiden kök rapor ve ek raporlar alındığı ancak hangi bilirkişi raporuna hangi gerekçe ile itibar edildiğinin açıklanmamış olması da bir diğer hatadır.

Anılan hususlar gözetilmeksizin, İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde hüküm tesisi ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddi kararı hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz nedenleri incelenmeksizin dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yargıtaydan Yeni Karar! Ücret Alacaklarına Ne Kararı Verildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın