Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mimar, 6 mühendis alacak

0
148

T.C. BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre istihdam edilmek üzere, ayrıntıları aşağıda belirtilen 6 Mimar ve 6 Mühendis (İnşaat) alınacaktır.

UNVANI

ATAMA YAPILACAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KONTENJAN

ADEDİ

MİMAR

BİTLİS

2

ERZURUM

2

ŞANLIURFA

2

MÜHENDİS (İnşaat)

BİTLİS

2

ERZURUM

2

ŞANLIURFA

2

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

2) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yoleuluk şartlarına elverişli olmak,

3) ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışmdaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 11/09/2017 – 22/09/2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Adayların fotoğraflarını ve diplomalarını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

3) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

4) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir birimi tercih edebilecektir. Birden fazla birimi tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları durumunda, diploma tarihi itibariyle daha önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5) Yedek listede yer alan adayların hakları, sonuçların ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmez.

6) Sözleşmeli olarak istihdam edileeek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

8) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

9) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan ları Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Eler unvan ve atama yapılacak birim için kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir.

2) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İnsan ları Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA

www.vgm.gov.tr

0(312)415 5461

0(312)41551 03

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ