Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
221

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında

getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den Doküman Arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

.AD.

NİTELİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Bifosfanatlar ve Oksidatif stresle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

ORTODONTİ ANABİLİM DALI/

Doç.

1

1

Florozisli dişlere braket yapıştırılması konusunda çalışmaları bulunmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof.

1

1

Diabetes Mellitus, Orak Hücre Hastalığı ve Talasemi hastalarında periodontal durum ve periodontal tedavinin sistemik etkileri konularında çalışmaları olmak.

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Geometri öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL

BİLİMLER

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

3

1

Coğrafya Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Coğrafya Eğitiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirme girişim programı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL

BİLİMLER

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, öykülendirici ve bilgilendirici yazma eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ

EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, dil eğitiminde değerlendirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

BÖLÜMÜ

KLASİK

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Seleukos ve Roma Kolonisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER

BİYOLOJİ

ANABİLİM DALI

Prof.

1

1

Tuz ve yüksek sıcaklık streslerinin genotoksik etkilerinin büyüme düzenleyicileri ile hafifletilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BÖLÜMÜ

ZOOLOJİ

ANABİLİM DALI

Prof.

1

1

Ichneumonidae sistematiği, parazitoit arıların biyolojisi ve biyolojik mücadele ajanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BÖLÜMÜ

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Doç.

1

1

Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi ve Göller Yöresi Gölleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

BÖLÜMÜ

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Din, ekonomi ve gündelik hayat konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Pers Askeri Teşkilatı ve Kurumları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

FEN-

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE

EDEBİYATI

BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Osmanlı Türkçesi sahasında yapmış olmak, Tarihi ve Çağdaş Oğuz Türkçesi Üzerine Çalışmaları Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak ve sağlık alanında maliyet fayda analizi çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Davranışsal İktisat alanında doktora yapmış olmak ve dini inanç ve girişimcilik ilişki üzerine çalışması olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

SAĞLIK

YÖNETİMİ

BÖLÜMÜ

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Sağlık Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup, liderlik sağlık teknolojisi ve meta analizi konularında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ

BÖLÜMÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve

Doktora yapmış olmak. Tüketicilerin tatil turizmi tercihleri ve otel çalışanlarının memnuniyeti konularında çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

TEFSİR ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora programlarını tefsir anabilim dalında tamamlamış olmak, tasavvufi tefsir ve sahabe tefsiri konularında çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

BÖLÜMÜ

GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Lisans Mezunu ve Yerel Medyada Kadın Adayların Temsili Konusunda Çalışmış Olmak

İLETİŞİM

FAKÜLTESİ

RADYO,

TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Görme Engellilere Yönelik Bilgilendirme Tasarımı Konusunda Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak ve Sürekli Optimizasyon Algoritmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

Doç.

1

1

Tangent Cireles anten tasarımı konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

Doç.

1

1

Mikrodalga ve Terahertz Bölgesi Metamalzemeler konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Lisans Eğitimini Endüstri Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış, İşbirlikçi Oyun Teorisi ve Kalite Kontrol Grafikleri konusunda makaleler yapmış

olmak.

SPOR

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Yüzme branşında kombine antremanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

SPOR

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SPOR

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

3

1

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin algılarının demokratik yaşam kültürü alanında çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

5

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak ve FPGA’lerde büyük çarpıçı tasarımı alanında doktora çalışması yapmış olmak.

TEKNOLOJİ

FAKÜLTESİ

İNŞT

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

YAPI ANABİLİM DALI

Prof.

1

1

Kırsal alanlarda afet konutu uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak ve binaların ısıl performansı konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Doç.

1

1

Deneysel Beyin hasarında ICAM-1 değerleri ve alfa-tokoferolun etkileri konusunda çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

İntervertebral disk, faset eklem, sakroiliak eklem kökenli kronik bel ağrılarında ayırıcı tanı, konvansiyonel yönetmeler ve tedavide radyofrekans uygulamaları konusunda çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

ÇOCUK

CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Ratlarda deneysel orşit modelinde konrtalateral testiste antisperm antikora bağlı değişimlerin ve p/e selektin blokajının koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

GÖZ

HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Retina pigment epitel hücrelerinde oksidatif stres oluşturulması ve bunu önlemeye yönelik hücre kültürü çalışması yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

GÖZ

HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Tavşan fakoemulsifikasyon modelinde korneo endotel hasarına otolog serumun etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Tiroidin benign ve malign lezyonlarında imp3 ekspresyonunun değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Tavşan-omuz modelinde tek sefer farklı dozlarda intra-artiküler levobupivakain uygulamasının kartilaj üzerine etkisi konulu çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Hemiplejik omuz ağrısı tedavisinde lokal kortikostreoid enjeksiyonu ve fizik tedavi modaliteleri kombinasyonunun, tek başına fizik tedavi modaliteleri ile karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Metastatik kolorektral kanserli hastalarda Bevacizummab tedavisi etkinlğinin PET-BT ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Meme kanserli hastalarda 3 boyutlu konformal volümetrik ayarlı ark terapi ve statik yoğunluk ayarlı radyoterapinin dozimetrik karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

RADYOLOJİ

Yrd.Doç.

1

1

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Diplomasına Sahip olmak. Kolesteatomun kronik otitis media ayırımında difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme ile ayrımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KARDİYOLOJİ

Yrd.Doç.

1

1

Sıkı kalp hızı kontrolünün nonvalvüler atrial fibrasyonlu hastalarda platelet fonksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

ANATOMİ

ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Fetusta ve Yetişkin Kadavralarda Elin Vasküler ve Nöral Anatomisinin incelenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

Metotreksat aracılı karaciğer ve böbrek hasarları üzerine Pentoksifilin ve Alfa Lipoik Asitin etkileri hakkında çalışma yapmış olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

TIP

FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

BİLİMLERİ

BÖLÜMÜ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.

1

1

IVF ile elde edilen granuloza hücrelerinde apopitoz, kalsiyum sinyali ve oksidatif stres parametrelerinin değerlendirmesi konusunda çalışma yapmış olmak. UYTE laboratuvar uygulamaları eğitimi almış olmak. En az beş yıl tüp bebek ünitesinde çalışmış olmak.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ