Sınavsız İşçi Alan Kurumlar Var mı?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sınavsız işçi alan kurumlar var mı? Milyonlarca memur adayını ilgilendiriyor! Hangi kurumlar sınavsız ‘personel’ alabilir? Son zamanlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kapsamının dışına çıkarılan kamu kurumu sayısı giderek artmaktadır. Bu yazımızda kapsam dışına çıkarılan kurum ve kuruluşlarının sınavsız ve ilansız işçi alımı yaptıklarını detaylarımızda derledik…

Yönetmelik kapsamında olan ve olmayan kurumlar hangileridir?

Bu Yönetmeliğin 2’nci maddesine göre kapsamda olan kurumlar şunlardır:

1- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri.

2- (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler.

3- (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

4- Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları.

5- İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri.

6- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar.

7- İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşları.

Dolayısıyla yukarıdaki kurumlara sürekli ve geçici işçi alımları yönetmelikteki usul ve esaslara göre yapılmak zorundadır. Bunun istisnaları ise aşağıda açıklanacaktır.

 

Sınavsız İşçi Alan Kurumlar Var mı?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın