Öğretim Üyeleri Ayrıldığı Kurumu Dönebilir mi? Yeni Önemli Kararlar Alındı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Danıştay Öğretim Üyeleri için yeni karar yayımladı. Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunun Hukuk Fakültesi İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan davacı 2011 yılında istifa etmiş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı kuruma öğretim üyesi olarak tekrar atanma istemiyle yaptığı başvuru hizmetine ihtiyaç bulunmadığından reddedilmiştir. Peki Öğretim Üyeleri Ayrıldığı Kuruma Dönebilir mi ? Detaylar haberimizin içeriğinde…

Danıştay Öğretim üyeleri için yeni kararname verdi. Dava konusu istem: .Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 2011 yılında istifa ederek bu görevinden ayrılan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı kurumda Doçent ya da Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna tekrar atanma istemiyle yaptığı başvurunun hizmetine ihtiyaç bulunmadığından bahisle reddine dair .tarih ve E..sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .İdare Mahkemesince verilen .tarih ve E:., K:.sayılı kararda; davacının .Üniversitesinden ayrıldığı dönemde İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında kendisi ile birlikte iki araştırma görevlisinin bulunduğu, davacı tarafından tekrar geri atanma istemiyle başvuru yapıldığı tarih itibariyle ilgili anabilim dalında bir doktor öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisinin bulunduğu, .Üniversitesi Hukuk Fakültesinin diğer anabilim dallarının akademik kadroları incelendiğinde pek çok anabilim dalında profesör ve doçent ünvanlı öğretim üyesinin bulunmadığı, bu anabilim dallarında kamu hizmetinin doktor öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yürütüldüğü, yine başvuru tarihi itibariyle davalı idarece ilgili anabilim dalı için profesör ya da doçent ünvanlı öğretim üyesi alımı için herhangi bir ilan yapılmadığı görülmekle, davalı idarenin davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı yönündeki işlem gerekçesinin somut verilere dayandığı, takdir hakkının kamu yararına uygun olarak kullanıldığı anlaşılmış olup, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Öğretim Üyeleri Ayrıldığı Kurumu Dönebilir mi? Yeni Önemli Kararlar Alındı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın