Kamu Denetçiliği Kurumu personel sorunlarında Yeni karar

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son dönemlerde Kamu Denetçiliği Kurumu personel konularında vermiş olduğu kararlarla bir çok sorunun çözümüne katkı sağlamaya başlamıştır. Kararlar tavsiye niteliğinde olsa da sorunların çözümüne ciddi katkı sağlamaktadır. Bu yazımızda bu konu hakkında detayları açıklayacağız

Geriye dönük aile yardımı ödemesinde açılım sağlandı

6. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer alan Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanmayı düzenleyen 36 ncı maddede; “Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 01/10/2021 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.” ifadesine yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları geriye dönük ödemeler yapmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu ise 10/06/2022 tarihli Kararında Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde mühendis olarak çalışan bir personelin 15/04/2020 tarihinde doğan çocuğunu çocuk yardımı için Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi üzerinden 09/12/2021 tarihinde bildirimde bulunup doğum olayının gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Mayıs 2020 ile Kasım 2021 tarihleri arasındaki çocuk yardımının ödenmesi talebine olumlu bakarak tavsiye kararı vermiştir. Bu kararda herhangi bir tarih kısıtına gidilmemiştir.

Tavsiye Kararında konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir; Aile yardım bildiriminin verilmesinin herhangi bir süre şartına tabi olup olmadığı yönünden değerlendirilmesinde ise? yukarıda yer verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddelerinde, hakkın hangi şartlarda kazanılıp kaybedileceği, ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça düzenlenmiş olmakla beraber geriye dönük talep edilip edilemeyeceği ve bildirim süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla söz konusu bildirim için herhangi bir süre şartı getirilmediği anlaşıldığından hak sahiplerince verilen bildirimlere istinaden geriye dönük olarak aile yardımı talep edilmesinin önünde de yasal bir engel bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Şikâyet konusuyla benzer nitelikteki taleplerle ilgili Aksaray İdare Mahkemesinin 24/07/2013 tarihli ve E:2013/367, K:2013/675 sayılı kararı ile Manisa İdare Mahkemesinin 25/11/2014 tarihli ve E:2014/367, K. 2014/798 sayılı kararında aile yardımı ödeneğinin geriye dönük ödenebileceği, buna dayanak olarak ta ilgili kararlarda “Dava dosyasının, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile bir arada değerlendirilmesinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara aile yardımının ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça hükme bağlanmış olmakla beraber geriye dönük olarak talep edilemeyeceği yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı (bu yönde bir hükme yer verilmediği) anlaşılmaktadır.” hususunun gösterildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde? (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 ve devamı maddelerine uygun olarak) başvuranın çocuğu için talep ettiği çocuk yardımı ödeneğinin, bildirimin hangi tarihte verildiğine bakılmaksızın bu şartı taşıdığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmesi gerektiği kanaatine ulaşılmış olup başvurana geriye dönük aile yardımı ödeneği verilmemesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Görüleceği üzere, Kamu Denetçiliği Kurumunun vermiş olduğu bu karar personel mağduriyetini gidermesi açısından önemli bir açılım sağlamıştır. İdareler verilen kararın yasal dayanağı yoktur diye ödeme yapmazsa idari yargıda açılacak davalarda personelin kazanma ihtimali oldukça yüksektir.

Öğretmen alımlarındaki sözlü sınavda kritik bir açılım sağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sözleşmeli öğretmen alımında yapılan sözlü sınavlarla ilgili olarak önemli bir karara imza attı.

KDK’ya başvuran bir aday, 2021 KPSS’den 81 puan alarak 354. olarak dereceye girdiğini, mülakatta 55 puan verildiğini, mülakatta, vücut dilini mimik ve hareketlerle desteklediğini, sorulan soruların hepsine doğru ve mantıklı cevaplar verdiğini, yaptıkları araştırmalar sonucunda Bakanlıktan illere gelen sınav listelerinde yer alan bazı adayların ön güvenlik araştırması sebebiyle direkt elendikleri bilgisine ulaştıklarını, bu bilgi ışığında İstihbarat Dairede yaptıkları özel görüşmede kardeşleri ve ailesiyle ilgili en ufak bir olumsuzluk bulunmadığını teyit ettiklerini, yine araştırmalar neticesinde, Gaziantep’te aynı isimde ( ) bir eğitim fakültesi mezununun yaşadığını öğrendiğini, güvenlik incelemesi neticesinde bir sorun olduysa kuvvetle muhtemel bu kişinin sicil kaydı ile kendisinin sicil kaydının karıştırıldığını düşündüğünü iddia ederek, mülakat puanının güncellemesini, gerekirse tekrar mülakat yapılmasını talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu personel sorunlarında Yeni karar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın