İstanbul icin 2000 çarşı ve mahalle bekcisi alınıyor

0
771

8 ile 22 kasım arası başvurular ilçe emniyetlere yapılacak

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b. En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisans üstü mezunu olmak,
c. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine
girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık
tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek
aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık
kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak,
dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü
bulunmamak,
f. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g. Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet
cezası ile mahkum bulunmamak,
i. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j. En az 167 cm boyunda olmak,
k. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27
(dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2
} örnek: 80/1,752=26
Kaynak: (pomem sayfasi)

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ