Hangi İşçiler Hangi Durumda Tazminat Alamaz Yargıtay Kararı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İşyerinden ‘Evlilik İzni’ni Almadan Evlenen, Ardından 5 Gün Sonra ‘Evlilik Cüzdanı’ İle İşe Gelen Çalışanı, Patron Tazminatsız İşten Attı..

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı Vekili; Müvekkilinin 12.11.2013 Günü Evlendiğini, Bu Sebeple İşyerinden 3 Gün İzin Aldığını, İşyerine Gittiğinde İse İş Akdinin Feshedildiğini Öğrendiğini, Feshin Haksız Olduğunu İddia Ederek Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Tahsiline Karar Verilmesini Talep Etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Vekili; Davacının İzin Almadan Ve Haber Vermeden Peş Peşe 5 İş Günü İşe Gelmediğini, Evlilik Yapan Bir İşçiye İzin Verilip Peşinden Devamsızlık Tutanağı Tutulmasının Kesinlikle Mümkün Olmadığını, Öğrendikleri Kadarıyla Davacının Nişanlısından Başka Bir Kişiyle Kaçması Nedeniyle İşe Devamsızlık Yaptığını, Bu Nedenle Feshin Haklı Nedene Dayandığını Savunarak Davanın Reddine Karar Verilmesini Talep Etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece 12.11.2013 Günü Davacının Evlendiği Anlaşıldığından Devamsızlık Olsa Bile Bunun Haklı Bir Sebebe Dayandığı Gerekçesi İle Davanın Kabulüne Karar Verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı Davalı Vekili Temyiz Etmiştir.
E) Gerekçe:
İş Sözleşmesinin, İşçinin Devamsızlıkta Bulunması Nedeniyle İşverence Haklı Olarak Feshedilip Feshedilmediği Noktasında Taraflar Arasında Uyuşmazlık Söz Konusudur.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinin (Iı) Numaralı Bendinin (G) Alt Bendinde, “İşçinin İşverenden İzin Almaksızın Veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü Veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü Yahut Bir Ayda Üç İşgünü İşine Devam Etmemesi” Halinde, İşverenin Haklı Fesih İmkanının Bulunduğu Hükme Bağlanmıştır.
İşçinin İşe Devamsızlığı, Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkanı Vermez. Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayanması Halinde, İşverenin Derhal Ve Haklı Nedenle Fesih İmkanı Bulunmamaktadır. İşçinin Hastalığı, Aile Fertlerinden Birinin Ya Da Yakınlarının Ölümü Veya Hastalığı, İşçinin Tanıklık Ve Bilirkişilik Yapması Gibi Haller, İşe Devamsızlığı Haklı Kılan Nedenlerdir. Mazeretin İspatı Noktasında, Sahteliği İleri Sürülüp Kanıtlanmadığı Sürece Özel Sağlık Kuruluşlarından Alınan Raporlara Da Değer Verilmelidir.
Devamsızlık Süresi, Ardı Ardına İki İş Günü Veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü Ya Da Bir Ayda Üç İş Günü Olmadıkça, İşverenin Haklı Fesih İmkanı Yoktur. Belirtilen İş Günlerinde Hiç Çalışmamış Olunması Gerekir. Devamsızlık Saatlerinin Toplanması Suretiyle Belli Bir Gün Sayısına Ulaşılmasıyla İşverenin Haklı Fesih İmkanı Doğmaz.
Devamsızlık, İşçinin İşine Devam Etmemesi Halidir. İşyerine Gittiği Halde İş Görme Borcunu İfaya Hiç Başlamayan Bir İşçi Devamsızlıkta Bulunmuş Sayılmamalıdır. İşçinin Yapmakla Yükümlü Olduğu Ödevleri Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi Ayrı Bir Fesih Nedeni Olup, Bu Durumda 4857 Sayılı Yasanın 25/Iı-H Maddesi Uyarınca Değerlendirme Yapılmalıdır.
Maddede Geçen “Bir Ay” İfadesi Takvim Ayını Değil İlk Devamsızlıktan Sonra Geçecek Olan Bir Ayı İfade Eder. İlk Devamsızlığın Yapıldığı Gün Ayın Kaçıncı Günüyse Takip Eden Ayın Aynı Günü Bir Aylık Süre Sona Erer. Son Ayda İlk Devamsızlığın Gerçekleştiği Günün Bulunmaması Halinde, Son Ayın Son Günü Bir Aylık Süre Dolmuş Olur. Sonraki Devamsızlıklar İse Takip Eden Aylık Dönemler İçinde Değerlendirilir.
Somut Uyuşmazlıkta; Davacının 2013 Kasım Ayının 7,8,9,11 Ve 12’nci Günleri Olmak Üzere Peş Peşe 5 İş Günü İşe Gelmediğine Dair Mümziileri Bölüm Şefi Ünal, Bölüm Müdürü İlker Ve Personel İşleri Uzmanı Nesrin’in Davalı … Olarak Dinlendiği Tutanaklar İle İşverence Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshedildiğinin Davacıya Bildirildiği … 40. Noterliği’nin 12.11.2013 Tarih Ve 27230 Yevmiye Numaralı İhtarnamesi Dosyada Mevcuttur. Davacı Taraf Belirtilen Günler Evlilik Nedeniyle İşverenin Bilgisi Dahilinde İşyerine Gelmediğini, Bir Nevi İzin Kullandığını Savunmaktadır.
Ancak Davalı Tanıkları, Davacının Evleneceğini Bildiklerini Fakat Davacının İzinli Olmayıp Haber Vermeden İşyerine Gelmediğini, Davacının Devamsızlık Yaptığı Süre İçinde Kendisine Ulaşamadıklarını, Farklı Kişilerden Davacının Nişanlısını Bırakıp Başka Biri İle Kaçtığını Öğrendiklerini, İş Akdi Feshedildikten Sonra Davacının İşyerine Gelerek Evlilik Cüzdanını Gösterip Gelmediği Sürelerde İzinli Sayılmayı Talep Ettiğini Beyan Etmişlerdir.
Davacıya Evlilik Nedeniyle İzin Verilip Peşinden Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkarıldığını Duyduklarını Beyan Eden Davacı Tanıkları Melehat Ve Ertuğrul’un İse Davacının İş Akdi Sona Erdiğinde İşyerinde Bulunmadıkları Kendi İfadeleri İle Sabit Olup Bu Tanıklar Davacıdan Duyduklarını Aktarmaktadır.
Bu Sebeplerle Fesih Tarihinde İşyerinde Bulunan, Her Biri Davacının Silsile İle Amiri Konumundaki Davalı Tanıklarının Beyanlarına Üstünlük Tanınıp İş Akdinin İşverence Devamsızlık Nedeni İle Haklı Olarak Feshedildiği Kabul Edilerek Kıdem Ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerekirken Kabulü Bozmayı Gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz Olunan Kararın, Yukarıda Yazılı Sebepten Dolayı Bozulmasına, Peşin Alınan Temyiz Harcının İstek Halinde İlgilisine İadesine, 17/12/2018 Günü Oybirliği İle Karar Verildi.

Hangi İşçiler Hangi Durumda Tazminat Alamaz Yargıtay Kararı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın