Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
217

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Akademik Personel İlanı

(Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen

diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların İlgili Fakültelere

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde

başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENT

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını

belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi,

doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım

dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama

için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

3

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve “Plazma Nitrürleme işleminin malzemelerin yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkileri” konularında çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

3

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve “Anten dizileri kullanılarak istatistiki sinyal işleme” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ