Doğum Yapan Kadınlar İçin Yeni Karar

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Doğum yapan kadınlar için yeni karra verildi.

Söz konusu değişiklik ile doğum yapan kadın işçilere tanınan hakları hatırlatmak istiyoruz;

4857 SAYILI KANUN 74. MADDE (Ek fıkra: 29/1/2016-6663/22 md.) Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

6663 sayılı Yasanın 20. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 5. Madde eklenmiş; İş Kanunu 74. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen  haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen  ücretsiz izin süresince işçiye yarım çalışma ödeneği ödenmesine,ilişkin yeni düzenlemeye göre.

Bu ödenekten yararlanabilmek için;

a)     Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda, doğum yapan kadın adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

b)      İş Kanunu 63. Maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

c)      Doğum ve evlat edinme sonrası, analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma “doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi” ile başvurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilirse, gecikilen süre, yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülecektir.

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak ve bu tutardan damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara bu durum devam ettiği sürece, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilmeyecektir.

Doğum Yapan Kadınlar İçin Yeni Karar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın