Danıştaydan Yeni Sözlü Sınav Kararı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

amuya personel alımlarında büyük tartışmalara yol açan ‘sözlü sınavlarla’ ilgili Danıştay’dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Örnek olaydan yola çıkan Danıştay, sözlü sınavlarda soruların yazılı olarak önceden hazırlanmamasını eleştirilecek. detaylar haberimizin içeriğinde.

Danıştay’ın sözlü sınavlarla ilgili verdiği kararın hikayesi şöyle:

sgkrehberi.com’un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, Adalet Bakanlığı tarafından 07.06.2012 tarihinde yapılan infaz ve koruma memuru sınavına giren A.I., yazılı sınavın ardından girdiği sözlü sınavda elendi. A.I. bunun üzerine sözlü sınav sonuçlarını yargıya taşıdı.

Dava ilk olarak Bakırköy İdare Mahkemesi’nde görüldü. İlk derece mahkemesi, sözlü sınavın hukuk kurallarına uygun olarak yapıldığını belirterek, sınav socunun iptali konusunda açılan davanın reddi yönünde karar verdi.

 

Bunun üzerine dava temyiz edildi. Danıştay 12. Dairesi ise, sözlü sınavlarla ilgili emsal teşkil edecek karar verdi.

Daire, komisyonun sözlü sınavda sorulan sorularla ilgili önceden hazırlık yapmadığını ve sözlü sınavla ilgili tutanak hazırlamadığnı belirterek, idare mahkemesinin kararının bozulmasını hükmetti.

Dairenin kararı şöyle:

 

“Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon
üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve sınav komisyonu tarafından sınav esnasında davacıya sorulan soruların tutanağa bağlanmamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, bu durumun davacının sözlü sınavı kazandığı sonucunu doğurmayacağı,bu karar üzerine davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Danıştaydan Yeni Sözlü Sınav Kararı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın