Çerez Politikası

Çerez politikamız

Gizlilik İlkeleri

Amaç

Bu sözleşmenin amacı www.kamurehber.net ile, ilgili kişilere ait olan kişisel verilen 7 Nisan 2016 tarihli Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVK) kapsamında işlenmesini ve korunmasını sağlamak için oluşturulan politikaları paylaşmaktır.

Kapsam

www.kamurehber.net ile iletişime geçen üçüncü kişiler, site kapsamında hizmet sunanlar ve www.kamurehber.net tarafından yönetilen tüm kişilerin verilerinin işlenmesi ve korunmasını kapsar. Sözleşmede yer alan politikalar yürürlükteki yasal mevzuat baz alınarak hazırlanmıştır.

Taraflar

İşbu sözleşmenin tarafları haber odaklı www.kamurehber.net ile sitemizi ziyaret eden, üye olan veya diğer şekillerde sitemizle etkileşime geçmiş olan kullanıcılardır. Sitemiz bu kişilerden üyelik veya diğer amaçlarla kişisel bilgiler toplayabilir. Bu bilgilerin güvenliği için taraflar arasında bu sözleşmenin kurulması gerekmiştir.

Gizliliğe İlişkin Hükümler

 • www.kamurehber.net üyelik halinde isim, soy isim, adres, yaş, cinsiyet, konum, iletişim numarası (GSM, e-posta, tel…) gibi bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra doldurulan anketler, formlar ya da yapılan yorumlar aracılığıyla kişisel veriler elde edilebilmektedir. Bu verilen toplanması işin doğası gereğidir ve başka bir amaçla kullanılamazlar.
 • www.kamurehber.net ile paylaşılan bu bilgiler doğrultusunda kişilere bilgilendirme mesajları gönderilebilir. Bu mesajları alıp almamak kişilerin tasarrufundadır. Mesaj almak istemeyen kişiler iptal etme haklarını kullanabilirler.
 • Sistemle ilgili olarak karşılaşılan sorunların tanımlanması ve çözülmesine ilişkin olarak, aynı zamanda da güvenlik kaygısı nedeniyle site üzerinde hareket veya faaliyet gösteren kişilerin IP numaraları, tarih ve saat bilgileri ile kaydedilmektedir. Bu IP adresleri kullanıcıların demografik olarak tanımlanması ve ziyaretçi profili oluşturulması amacıyla da kullanılabilir.
 • www.kamurehber.net üyelik halinde kullanıcıların sunmuş dolduğu bilgiler, doğrudan sitemiz adı altında faaliyet gösteren ya da sitemizle işbirliği içinde çalışan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu bilgiler kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulması halinde de kullanılabilecektir.
 • Üyelik sözleşmesini kabul eden ve onaylayan kullanıcıların kimliği ifşa edilmemek kaydıyla; istatistiklerin oluşturulması, veri tabanlarının oluşturulması ya da kullanıcılar hakkında araştırmalar yapılması için kullanılabilir.
 • www.kamurehber.net tarafından gizli kalması gereken belgelerin kesinlikle gizli tutulacağı taahhüt edilir. Bu durum sır saklama yükümlüğünün bir gereği olarak kabul edilir ve gizli bilginin tamamı ya da bir kısmının ifşasını önlemek için gerekli olan tüm tedbirler alınır. Bu bilgilerin kamu alanına girmemesi, yetkisiz şekilde dağıtılmaması ya da üçüncü kişilere ifşa edilmemesi için gerekli özen gösterilerek, tedbirler alınır. Site yönetimi bu tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • www.kamurehber.net tarafından başka sitelere link verilebilir. Bu linkler yoluyla ulaşılan sitelerin güvenilirliğine ve içeriklerine ilişkin olarak hiçbir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
 • www.kamurehber.net üzerinde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan ortaklar aracılığıyla kullanıcılara ulaşır. Bu nedenle reklamlara ilişkin olarak www.kamurehber.net sitemizin hiçbir sorumluluğu söz konusu değildir.
 • Sözleşmede yer alan gizlilik politikası yalnızca kendi web sitemiz için geçerlidir. İlişkili ya da işbirlikçi diğer siteler için hiçbir anlam ifade etmez.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı sayıdaki durumlarda www.kamurehber.net  tarafından kullanıcılara ilişkin olan kişisel veriler açıklanabilir. Bu haller tahdidi olarak sayılmıştır.

 • Kanun, KHK, yönetmelik gibi yetkili kanun koyucular tarafından çıkarılan ve yürüklükte olan hukuk kurallarının yüklediği zorunluluklara uymak için,
 • www.kamurehber.net ile kullanıcılar arasında akdedilmiş olan “Üyelik Sözleşmesi” ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla veya bunları uygulamaya koymak amacıyla,
 • Yetkili kişilerce yürütülen idari veya adli soruşturma gereği talep edilen kişisel bilgiler için,
 • Kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak için gerekli olduğu ölçüde kişisel bilgiler yetkili makamlara açıklanabilir.

İşbu sözleşme nedeniyle doğacak olan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır ve yargılama yetkisi Türk mahkemeleri ile Türk icra dairelerine aittir.

Bizi Takip Edin

Bize Katılın