Bilişim Personelinin Şaşırtan Tavan Ücreti Açıklandı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kamuda çalışan personelin tavan ücreti şaşırttı. Bilişim Personelinin Şaşırtan Tavan Ücreti Açıklandı.detaylar haberimizin içeriğinde.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde; “190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/89 md.) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel sayısını kurumlar itibarıyla 100’e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek ücreti anılan ücret tavanının beş katına kadar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir….” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir.

2022 yılı Temmuz ayı için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3″üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 16.277,45 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre bilişim personeli için tavan ücret 16.277,45 * 5 = 81.387,25 TL olmuştur.

Bilişim Personelinin Şaşırtan Tavan Ücreti Açıklandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın