Belediye Başkanlarının Yeni Maaşlar Belirlendi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Daha önceki yazılarımızda belediye başkanlarının aldıkları maaşları, ilave ödemeleri ve birden fazla yerden aldıkları maaşları açıklanmıştı. detaylar haberimizin içeriğinde…

Belediye başkanlarının maaşında belediye nüfusu belirleyicidir

 

Belediye başkanlarının maaşlarının düzenlendiği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39’uncu maddesinde aynen; “Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000’e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000,

 

c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000,

 

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

 

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları’nın düzenlendiği K – Cetveli’nde; “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39’uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Ek bütçe kanununda da bu rakam aynen verilmeye devam etti.

Bu hükümler çerçevesinde, nüfusu 2.000.001’den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,333603 = 77.489,3 TL brüt ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 48 bin 974 TL’dir.

Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,333603 = 24.112,82 TL brüt ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 16.067 TL olacaktır.

Ayrıca, bunlara çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Buna göre; eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,333603 = 758,27 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,333603 = 83,4 TL, Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,333603 = 166,8 TL’dir. Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba katmıyoruz. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Belediye başkanlarının emekli kesintileri nasıl yapılıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinde belediye başkanlarının prime esas kazançlarının nasıl tespit edileceği açıklanmıştır. Buna göre; büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanun’a göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınmaktadır. Dolayısıyla 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesi belediye başkanları için de avantaj sağlayacaktır.

Belediye Başkanlarının Yeni Maaşlar Belirlendi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin

Bize Katılın