Ankara Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

0
129

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Orkestra Sanatçısı (Timpani/Vurmalı Çalgılar) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2- Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam ediyor olmaları şartı aranır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı (Korist)

Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı ve Piyanist

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ

TİMPANİ/VURMALI ÇALGILAR

a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü. (Piyano eşlikli)

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve diğer vurmalı çalgıları içerecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 05 Eylül 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar 1- Kısa Özgeçmiş

2- Diploma Aslı-Noter Tasdikli Örneği

3- 2 adet Fotoğraf,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Adli Sicil Raporu

ile şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese yapılabilir.

Adres: Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA

SINAV YERİ, TARİHİ VE STİ

Yer : Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA

Tarih : 11 Eylül 2017 Pazartesi Saat: 11.00 İrtibat Telefonu : 0312 324 22 14-18

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ