Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
220

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 23.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava gireceklerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi 1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PR

OGRAM

UNVANI

DER

ECE

AD

ET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yrd.Doç.

1

1

Halk Sağlığı Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd. Doç.

1

1

En az 5 (beş) yıllık Aile Hekimliği Uzmanı ve saha deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

EANS ( The European Association of Neurosurgical Societies) kurslarını tamamlamış olmak

Fen Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Yrd. Doç.

2

1

Doktorasını Kararlı İzotop Yöntemi Kullanarak Sucul besin ağlarının belirlenmesi üzerine Yapmış Olmak, bu konuda ve balıkların Trofik Ekolojisi konularında çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Yrd. Doç.

2

1

Antalya ve çevresinin zooplankton (Cladocera, Copepoda ve Rotifera) ve Copepoda konularında Toksonomik, Faunistik ve Ekolojik Çalışmalar ve Yayınlar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları

Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh.ve Ed.

Yrd. Doç.

1

1

Güneybatı Türk Lehçeleri yüksek lisans ve doktorasını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dalında yapmış olmak. Halk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yrd. Doç.

5

1

Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Psikolojisi ve Trafik Psikolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve

Çalışma Psikolojisi

Yrd. Doç.

4

1

Örgütsel sinizm ve güven, tutuklu ve hükümlüler ile engellilik konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak, Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak, Gıda Mühendisliği Temel İşlemler alanında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Dihidroksi kumarinlerin fosfazenle reaksiyonları üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

Sucul omurgalıların biyolojileri ve sağlıklarına ilişkin çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Yrd. Doç.

5

1

Kelam’da Nübüvvet ve Sarfe teorisi konusunda bilimsel çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd. Doç.

2

1

Pedodonti(Çocuk Diş Hekimliği) alanında doktora ve uzmanlık diplomalarına sahip olmak,Elektromanyetik radyasyonun diş gelişimi ve çürük oluşumuna etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte

Yönetim

Yrd. Doç.

5

1

Hemşirelikte Yönetim alanında Doktora yapmış olmak

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği

Yrd. Doç.

5

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

4

1

Arkeoloji Doktorası yapmış olmak. Klasik Dönem Likya Heykeltraşı ile ilgili çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon

Yönetimi

Yrd. Doç.

4

1

Turizm Doktorası yapmış olmak Doktorasını Etkinlik Turizmi alanında yapmış olmak

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç.

5

1

Peyzaj Bitkileri alanında çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

3

1

Doktorasını Beden Eğitimi Öğretmenlerinin işe yabancılaşması üzerine yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd. Doç.

2

1

Doktora çalışmasını 14-15 yaş grubu öğrencilerde postür üzerine yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Doktorasını Canlandırıcı Liderlik konusunda yapmış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Yrd. Doç.

4

1

Kimya Anabilim Dalında Maillard Tepkime Kinetiği konusunda Doktora yapmış olmak, Kromatografik ve Ekstraksiyona dayalı ayırma işlemleri konularında çalışmaları bulunmak.

Manavgat M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Yrd. Doç.

5

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimini Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında ve sebze ıslahı konusunda doktora yapmış olmak, Moleküler işaretleyiciler ve topraksız tarım konularında

çalışmaları bulunmak, Doktora sonrasında en az 8 yıl alanında çalışmış olmak.

Göynük Mut.San. M.Y.O.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Aşçılık

Yrd. Doç.

5

1

Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri eğitiminde deneyimli olmak. Mikrobiyal enzim üretimi ve biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ