Adıyaman Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
156

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

1

Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olmak, Salmonellalar ve antibiyotiklere duyarlılık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd. Doç.

1

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yrd. Doç.

3

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yrd. Doç.

3

1

İlgili anabilim dalında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

3

2

İlgili anabilim dalında uzmanlık veya doktora belgesine sahip olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd. Doç.

3

1

Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak, Toplumsal değişme ve Alevilikle ilgili çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilim

Yrd. Doç.

2

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapmış olmak, Beyaz peynirde transglutaminaz enziminin etkisi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

Yaygın kullanılan çevresel kirleticilerden olan trikloretilenin uterus, over rezervi ve apoptozis üzerine etkilerinde benfotiaminin koruyocu fonksiyonu ile ilgili çalışması olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma Teknolojisi

Sondaj Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Uranyum aramaları ve uranyum mineralizasyonu ile ilgili çalışmış olmak.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ