Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
158

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar; dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalı belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri , (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte Mühendislik Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

3

1

Biyouyumluluk, biyomedikal alaşımlar ve plastik deformasyon mekanizmaları üzerine çalışmaları bulunmak

NOT:

1- İlanımız 25/08./2017 tarihinde Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

2- En son müracaat tarihi 18/09/2017 tarihi Pazartesi günü saat 17.00 kadar,

Başvuru Adresi: Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Barbaros Mahallesi Sümer Yerleşkesi Kocasinan/ KAYSERİ Tel: 0352 224 88 00

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ