Abant İzzet Baysal Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
90

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış ve sporda sosyal pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Beslenme Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

1

Beslenme alanında doktorasını yapmış olup, geleneksel yemek kültürü konusunda yayınlar yapmış olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Beslenme Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda mikrobiyolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, yağı azaltılmış süt ürünleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

5

1

Hemşirelik alanında doktorasını yapmış olup, kadın sağlığı ve kanserleri alanında yayınlar yapmış olmak.

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelikte Yönetim

Yardımcı Doçent

5

1

Hemşirelik esasları ve/veya yönetim alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Psikoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Namus kültürü, çatışma çözüm tarzları ve kendini sansürleme konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Psikolojik sözleşme, işyerinde çalışan davranışları ve çatışma konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Medyada çalışma ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

5

1

Dijital medya konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

4

1

Göğüs duvarı deformitelerinde minimal invaziv cerrahi, mediastinal lenf nodu metastazi ve akciğer kanserinde definitif tedavi sonrası cerrahi konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Polisomnografi ve ozon tedavisi sertifikaları olmak.

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Yardımcı Doçent

5

1

Bilişsel değerlendirme görüşmesinin (BDG) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği ile ilgili çalışmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Hazırlık

Yardımcı Doçent

4

1

İngiliz dili öğretimi alanında doktora yapmış olmak, hazırlık eğitimi sistem değişikliği, program değerlendirme, dil öğrenme stratejileri ve öğretmen kimliği ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında doktora yapmış olmak, yabancı dil stratejileri eğitimi, yabancı dil öğrenme kaygısı ve yabancı dil (İngilizce) akademik başarı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

4

1

Çeviribilim anabilim dalında doktora yapmış olmak, cinsiyet ve dil, çeviri eğitimi, postkolonyal çeviri çalışmaları ve feminist çeviri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

4

1

Çeviribilim anabilim dalında doktora yapmış olmak ve çevirmenlikte meslekleşme ve sertifikasyon konularında çalışmış olmak.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Yardımcı Doçent

3

1

Yüksek lisans ve doktorasını gıda mühendisliği alanında yapmış olmak, starter kültür fajları ve patojenlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Yorum Yaz

DESTEK İÇİN YORUM YAZ PAYLAŞ