$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,13 / Satış: 4,15

İnfaz koruma Genel Çıkmış Sorular

İnfaz koruma Genel Çıkmış Sorular
  • 07.07.2014
  • 5.082 kez okundu

 

İnfaz Koruma Memuru Mülakat Soruları

Adalet bakanlığı infaz koruma memuru mülakat soruları aşağıda verilmiştir. Cezaevi çeşitleri nelerdir ? · Kapalı · Yüksek güvenlikli kapalı · Kadın kapalı · Gençlik kapalı · Açık cezaevliri · Eğitim evleri · Gözlem sınıflandırma merkezleri 2) Müddetname nedir ? · Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir 3) Hükmen tutuklu ne […]

Adalet bakanlığı infaz koruma memuru mülakat soruları aşağıda verilmiştir.

Cezaevi çeşitleri nelerdir ?

· Kapalı

· Yüksek güvenlikli kapalı

· Kadın kapalı

· Gençlik kapalı

· Açık cezaevliri

· Eğitim evleri

· Gözlem sınıflandırma merkezleri

2) Müddetname nedir ?

· Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir

3) Hükmen tutuklu ne demektir ?

· Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir

4) İnfaz hukuku nedir ?

· Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır

5) İlam nedir ?

· Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdır

6) Muhakeme nedir ?

· Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür

7) İnfaz nedir ?

· Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir

8) Yakalama emri nedir ?

· Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar

9) Tutuklama nedir ?

· Tedbirdir soruştuma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır

10) Tanık nedir ?

· Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verlen kişidir

11) Şüpheli nedir ?

· Soruşturmaya konu olan kişiye denir

12) Müşteki nedir ?

· Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir

13) Mağdur nedir ?

· Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir ?

14) Soruşturma izni nedir ?

· Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir

15) Sorgu nedir ?

· Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır

16) Savunma nedir ?

· Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir

17) Sanık nedir ?

· Hakkında kamu davası açılan şüphelidir

18) Mevcutlu ne demektir ?

· Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir

19) Mahkum nedir ?

· Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır

20) Karar düzeltme nedir ?

· Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür

21) Kanun yararına temyiz nedir ?

· Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılğı tarafından başvurulabilin bir kanun yoludur amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir

22) İştirak nedir ?

· Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir

23) İnfazın ertelenmesi nedir ?

· Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazaret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir

24) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ?

· Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir

25) Göz altı nedir ?

· Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır

26) Fezleke nedir ?

· Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı

[bsa_pro_ad_space id=1]

27) Faili meçhul nedir ?

· Kim tarafıdan işlendiği bilinmeyen hadiselerdir

28) Delil nedir ?

· Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat

29) Çağrı kağıdı nedir ?

· Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlanması gereken şüpheli mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt

30) Ceza fişi nedir ?

· Keşinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak

31) Bihakkın tahliye nedir ?

· Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak

32) Beraat nedir ?

· Suçlu bulunmama hali başlangıçtan beri kirlenmemiş olma

33) Önleme araması nedir ?

· Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir

34) Adli arama nedir?

· Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır

35) Ara karar nedir ?

· Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır

36) Adli sicil kaydı nedir ?

· Kesinleşmiş mahkümiyet kararlarını gösterir kayıt

37) CTE de tutulan defterleri sayınız

· Gelen giden evrak kayıt defteri

· Karar defteri

· Ziyaret defteri

· Muhabere dosyası

· Rapor dosyası

· Mevzuat dosyası

38) Ceza evi katibinin görevleri nelerdir

· Uyapda hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak

· Giriş çıkış kayıtlarını yapmak

· Hastene sevklerini yapmak

· Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak

· Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak

· Disiplin cezalarını takip etmek

· Kurumsal yazışmaları yapmak

· Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak

· Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek

39) Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ?

· Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek

· Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak

· Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek

· Kanunda verilen diğer işleri yapmak

40) Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ?

· Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak

· Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak

· Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak

· Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

41) Keanlemyekün ne demektir ?

· Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir

42) Müşteki nedir ?

· Şikayet eden şikayet hakkı olan

43) Sübut ne demektir ?

· Suçun delillendirilmesi ispatıdır

44) İcbar nedir ?

· Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır

45) İrtikap suçu nedir?

· Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır

46) Mağdur nedir ?

· Suçtan zarar gören kişi

47) Soruşturma nedir ?

· Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulene kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi

48) Müzekkere nedir ?

· İstem yazısı

49) Müvekkil nedir ?

· Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir

50) Müdafii nedir ?

· Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat

51) Men-i müdahale nedir ?

· Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır

52) Lahiya nedir ?

· Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır

53) Kovuşturma nedir ?

· Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır

54) Müdahil ne demektir ?

· Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir

55) Kararın tavzihi nedir ?

· Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir

56) İsticvap nedir ?

· Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir

57) İzhar nedir ?

· Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme

58) İddianame nedir ?

· Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır

59) Hukuki ihtilaf nedir?

· İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme

60) Fail nedir ?

· Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen

61) Tedip hapsi nedir ?

· İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis cezasıdır

62) Denetimli serbestlik nedir ?

· Ceza evine girmeden dışarda bazı kurallara uyma zorunluluğudur

63) Davaname nedir?

· Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge

64) Fezleke nedir ?

· Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir

65) Mürkerrir nedir ?

· Tekrar suç işleyen kişiye denir

66) Koşullu Salıverme nedir ?

· Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir

67) İnfazın konusu nedir

· Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür

68) Adli para cezası nedir ?

· Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir

Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
TÜBİTAK 2017 ödülleri sahiplerini buldu
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'ne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı
25 bin memur aranıyor
Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir
20 bin öğretmen adayı, okul tercihi yapacak!
MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı, bugün okul tercihi yapacak
Memurun otomatik BES’ten ayrılışı sona erdi
Kamu personelinin otomatik BES'ten ayrılış talepleri büyük ölçüde sona erdi.
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ