$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,13 / Satış: 4,15

Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • 24.07.2017
  • 205 kez okundu

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve niteliği belirtilen vasıflara uygun tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Makine Mühendisi ve 1 Adet Elektrik Mühendisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak ve askerlikte en az bir yıl tecilli olmak veya askerliğini yapmış olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Görevini yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

4. Başka kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

5. Atanacağı pozisyon için aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.

7. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak.

8. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

9. Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

10. İl Özel İdaresince yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

11. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun

5. Maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

12. Sınavı kazanan adayın güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Netcad veya Autocad, İdecad, Statik v.b.) en az birini iyi derecede kullanmak.

2. Makina , İnşaat ve elektrik projelendirme esaslarına uygun proje yapabilme becerisine sahip olmak.

3. Bilgisayar ve Teknik yazılım programlarına hakimiyet tercih nedenidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Adayların 31.07.2017 – 04.08.2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Özel İdaresi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, (postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2. Sözlü sınav 14.08.2017 tarihinde saat: 10.00 ‘da Edime İl Özel İdaresi Merkez Binamızda yapılacaktır.

3. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan aday başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması durumunda puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

4. En yüksek puan alan adayın birden fazla olması durumunda “özel şartlar bölümünde yazılı niteliklere göre komisyon bir karar verecektir.”

5. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir sebeple gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. Sözlü sınava girecekler Edirne İl Özel İdaresi web sayfasında duyurulacaktır.

7. Sınav sonuçlan, yapılacak güvenlik soruşturmasına müteakiben açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Edime İl Özel İdaresi ilan panosunda ve Edirne İl Özel İdaresi web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat maiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1. İş Başvuru Formu (İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğünden veya WEB sitesinden temin edilecek)

2. Nüfus Cüzdan sureti.

3. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi.

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

5. Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.

6. Özgeçmişi anlatan cv.

7. Özel şartlara haiz olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tarafından tasdik edilmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel alım listesi;

ALINACAK KADRO

ÜNVANLARI

SINIFI

ADEDİ

NİTELİĞİ

MÜHENDİS (MAKİNA)

T.H.S.

1

Fakültelerin Lisans (4 yıllık) Makina

Mühendisliği bölümünden mezun olmak

MÜHENDİS (ELEKTRİK)

T.H.S.

1

Fakültelerin Lisans (4 yıllık) Elektrik

Mühendisliği bölümünden mezun olmak

MÜHENDİS (İNŞT)

T.H.S.

2

Fakültelerin Lisans (4 yıllık) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak

KİMLİK BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NO :………………………………………………………………………

2. ADI :

3. SOYADI :

4. BABA ADI :………………………………………………………………………

[bsa_pro_ad_space id=1]

5. ANNE ADI :………………………………………………………………………

6. DOĞUM YERİ :………………………………………………………………………

7. DOĞUM TARİHİ :………………………………………………………………………

8. NÜF. KAYT. OLDUĞU İL/İLCE :…………………………………………………………………………

9. CİNSİYETİ :………………………………………………………………………

Bu

Alana

Fotoğraf

Yapıştırılacak.

ÖĞRENİM

BİLGİLERİ

10. EN SON BİTİRDİĞİ OKULU VE BÖLÜMÜ : …………………………………………………………………………………………………………………

11. MEZUNİYET TARİHİ : ……… /….. /………. fGG//YYYY’ı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

12. TEBLİGAT ADRESİ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. SEMT/İLCE :………………………………………………..

14. İLİ :………………………………………………. İL KODU:……………… POSTA KODU:……………..

15. SABİT TELEFON :……………………………………………………………… GSM NO:………………………………………………….

16. E-POSTA ADRESİ :………………………………………………………………

KURUM BİLGİLERİ

17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI : ………………………………………………………………………………………………………………….

18. GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI : ………………………………………………………………………………………………………………….

19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI VE GÖREV ÜNVANI :………………………………………………………………………………………………..

20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ : …………………………………………………………………………………………

(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)

DİĞER BİLGİLER

21. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI:

YAPILDIYSA SEKLİ:

YAPILMADIYSA SEBEBİ:

22. MECBURİ HİZMETİN

BULUNUP BULUNMADIĞI :

VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM :

SEBEBİ VE SÜRESİ:

23. ADLİ SİCİL KAYDININ

OLUP OLMADIĞI:

VARSA MAHKUMİYETE

KONU SUC:

MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :

24. ESİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :………………………………………………………………………………………………………………….

Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

Mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

….. /….. /2017

(İmza)

AÇIKLAMALAR:

1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

2. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanları mülakatı geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

    EdirneÖzelİdaresiSözleşmeliPersonelAlımİlanı  

Etiketler: / / / / / / /

Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
TÜBİTAK 2017 ödülleri sahiplerini buldu
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'ne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı
25 bin memur aranıyor
Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir
20 bin öğretmen adayı, okul tercihi yapacak!
MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı, bugün okul tercihi yapacak
Memurun otomatik BES’ten ayrılışı sona erdi
Kamu personelinin otomatik BES'ten ayrılış talepleri büyük ölçüde sona erdi.
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ