$ DOLAR → Alış: 3,52 / Satış: 3,53
€ EURO → Alış: 4,13 / Satış: 4,15

Adalet Bakanlığı 69 teknisyen, 41 kaloriferci alım ilanı

Adalet Bakanlığı 69 teknisyen, 41 kaloriferci alım ilanı
  • 27.12.2014
  • 2.473 kez okundu

İLAN Adalet Bakanlığından

1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1 ve EK-2 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 69 teknisyen, 41 destek personeli (kaloriferci) adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

B) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 ve EK-2 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar her bir unvan (teknisyen ve destek personeli (kaloriferci)) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma

günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

b) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları tarafından yapılacaktır.

(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-3) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

ç) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

d) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 ve EK-2 listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Teknisyen pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

2) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar da; teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

3) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır.

4) Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarındaki sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

EK-1: Sözleşmeli teknisyen pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-2: Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-3: Başvuru formu

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 69 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Birimi Adliyesi Verilen İzinler Toplam
Bilgisayar Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ahşap Teknisyeni Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Elektronik Teknisyeni İnşaat Teknisyeni Makine Teknisyeni
Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Adana Adliyesi 1 1 1 3
Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Afyonkarahisar Adliyesi 1 1
Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Akşehir Adliyesi 1 1
Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Kazan Adliyesi 1 1
Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Antalya Adliyesi 1 1
Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Artvin Adliyesi 1 1
Mülhakat Hopa Adliyesi 1 1
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Bakırköy Adliyesi 1 1 1
Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Erdek Adliyesi 1 1
Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Bartın Adliyesi 1 1
Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Bingöl Adliyesi 1 1
Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Bolvadin Adliyesi 1 1
Mülhakat Emirdağ Adliyesi 1 1
Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Bucak Adliyesi 1 1
Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Burhaniye Adliyesi 1 1
Mülhakat Edremit Adliyesi 1 1
Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Karacabey Adliyesi 1 1
Mülhakat Mudanya Adliyesi 1 1
Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Ceyhan Adliyesi 1 1
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Birimi Adliyesi Verilen İzinler Toplam
Bilgisayar Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ahşap Teknisyeni Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Elektronik Teknisyeni İnşaat Teknisyeni Makine Teknisyeni
Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Cizre Adliyesi 1 1
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Çanakkale Adliyesi 1 1
Mülhakat Çan Adliyesi 1 1
Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Terme Adliyesi 1 1
Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Çerkezköy Adliyesi 1 1
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Diyarbakır Adliyesi 1 1 1 1 4
Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Edirne Adliyesi 1 1
Elmalı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Kumluca Adliyesi 1 1
Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Kırıkhan Adliyesi 1 1
İnebolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez İnebolu Adliyesi 1 1
İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez İnegöl Adliyesi 1 1
İstanbul BİM Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez İstanbul BİM Adliyesi 1 1 1 1 4
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez İzmir Adliyesi 1 1 1 1 4
Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Karabük Adliyesi 1 1
Mülhakat Safranbolu Adliyesi 1 1
Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Kırklareli Adliyesi 1 1
Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Kilis Adliyesi 1 1
Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Manavgat Adliyesi 1 1
Mülhakat Serik Adliyesi 1 1
Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Marmaris Adliyesi 1 1
Mülhakat Milas Adliyesi 1 1
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Birimi Adliyesi Verilen İzinler Toplam
Bilgisayar Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Sıhhi Tesisat Teknisyeni Ahşap Teknisyeni Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Elektronik Teknisyeni İnşaat Teknisyeni Makine Teknisyeni
Nazilli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Nazilli Adliyesi 1 1
Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Kadirli Adliyesi 1 1
Patnos Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Patnos Adliyesi 1 1
Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Samsun Adliyesi 1 1
Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Silivri Adliyesi 1 1
Mülhakat Çatalca Adliyesi 1 1
Tarsus Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Tarsus Adliyesi 1 1
Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Uşak Adliyesi 1 1
Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Çekerek Adliyesi 1 1
Yüksekova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Yüksekova Adliyesi 1 1
Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Merkez Zile Adliyesi 1 1
Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat KDZ.Ereğli Adliyesi 1 1
TOPLAM 18 19 9 4 8 3 3 5 69

EK-2

[bsa_pro_ad_space id=1]

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 41 SÖZLEŞMELİ KALORİFERCİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atanacağı Adalet Komisyonu Birimi Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ağrı Adli Yargı Merkez Ağrı Adliyesi 3
TOPLAM 3
Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Akşehir Adli Yargı Merkez Akşehir Adliyesi 1
Mülhakat Yunak Adliyesi 1
TOPLAM
Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bingöl Adli Yargı Merkez Bingöl Adliyesi 1
TOPLAM 1
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bitlis Adli Yargı Mülhakat Mutki Adliyesi 1
Mülhakat Tatvan Adliyesi 1
TOPLAM
Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Boğazlıyan Adli Yargı Merkez Boğazlıyan Adliyesi 1
TOPLAM 1
Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bursa Adli Yargı Mülhakat Mudanya Adliyesi 1
TOPLAM 1
Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cizre Adli Yargı Mülhakat Silopi Adliyesi 1
TOPLAM 1
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çanakkale Adli Yargı Mülhakat Gelibolu Adliyesi 1
TOPLAM 1
Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çarşamba Adli Yargı Mülhakat Terme Adliyesi 1
TOPLAM 1
Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çorlu Adli Yargı Mülhakat Çerkezköy Adliyesi 1
TOPLAM 1
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Diyarbakır Adli Yargı Mülhakat Dicle Adliyesi 1
Mülhakat Lice Adliyesi 1
TOPLAM
Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Elazığ Adli Yargı Merkez Elazığ Adliyesi 1
Mülhakat Maden Adliyesi 1
TOPLAM
Erçiş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Erciş Adli Yargı Mülhakat Muradiye Adliyesi 1
TOPLAM 1
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atanacağı Adalet Komisyonu Birimi Atamanın Yapılacağı Mahal Verilen İzin
Hatay Adli Yargı Mülhakat Kırıkhan Adliyesi 1
Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Reyhanlı Adliyesi 1
TOPLAM 2
İnebolu Adli Yargı İlk Derece İnebolu Adli Yargı Merkez İnebolu Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk İstanbul Anadolu Adli Yargı Merkez İstanbul Anadolu Adliyesi 2
Derece Mahkemesi TOPLAM 2
Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Kastamonu Adli Yargı Merkez Kastamonu Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
Kilis Adli Yargı İlk Derece Kilis Adli Yargı Merkez Kilis Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
Merkez Kozan Adliyesi 1
Kozan Adli Yargı İlk Derece Kozan Adli Yargı Mülhakat Feke Adliyesi 1
Mahkemesi Mülhakat Tufanbeyli Adliyesi 1
TOPLAM 3
Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Osmaniye Adli Yargı Merkez Osmaniye Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
Mülhakat Divriği Adliyesi 1
Mülhakat Gemerek Adliyesi 2
Sivas Adli Yargı İlk Derece Sivas Adli Yargı Mülhakat Gürün Adliyesi 1
Mahkemesi Mülhakat İmranlı Adliyesi 1
Mülhakat Zara Adliyesi 1
TOPLAM 6
Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Şanlıurfa Adli Yargı Mülhakat Viranşehir Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
Uşak Adli Yargı İlk Derece Uşak Adli Yargı Merkez Uşak Adliyesi 2
Mahkemesi TOPLAM 2
Yozgat Adli Yargı İlk Derece Yozgat Adli Yargı Mülhakat Çekerek Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
Yüksekova Adli Yargı İlk Derece Yüksekova Adli Yargı Merkez Yüksekova Adliyesi 1
Mahkemesi TOPLAM 1
TOPLAM 41

İlanın tam metni için tıklayınız.

Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ladik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu Sivas Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Batman Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
TÜBİTAK 2017 ödülleri sahiplerini buldu
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'ne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı
25 bin memur aranıyor
Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir
20 bin öğretmen adayı, okul tercihi yapacak!
MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı, bugün okul tercihi yapacak
Memurun otomatik BES’ten ayrılışı sona erdi
Kamu personelinin otomatik BES'ten ayrılış talepleri büyük ölçüde sona erdi.
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Siirt Üniv. Fen Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Ondokuz Mayıs Üniv. Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Muş Alparslan Üniv. Yüksek Lisans Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Marmara Üniv. Y. Lİsans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ